Häiriöilmoitus

HÄIRIÖILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

  • Oheisen häiriöilmoituksen voit täyttää tietokoneesi näytössä. Huomioi seuraavat asiat:
  • Kerro tarkasti, mistä huoneistosta häiriö aiheutuu ja mahdollisuuksien mukaan huoneistossa asuvien henkilöiden nimet (esim. nimi / nimet oven päällä)
  • Ilmoituksessasi tulee olla tarkka maininta häiriön ajankohdasta (päivämäärä ja kellonajat) sekä kuvaus häiriön laadusta – pelkkä viittaus ”usein toistuvaan häiriöön” ei ole riittävä
  • Kerro ilmoituksessasi, oletko ollut häiritsevästä seikasta yhteydessä häiriön aiheuttajaan ja miten hän siihen suhtautui sekä onko häiriö toistunut yhteydenottosi jälkeen
  • Myös muilta häiriöstä kärsineiltä naapureilta on hyvä saada vastaava ilmoitus tapauksesta
  • Mikäli viranomaiset ovat puuttuneet tapaukseen mainitse asiasta (mielellään esim. poliisipartion numero ja käyntiaika)
  • Öiseen aikaan tapahtuvaan äänekkääseen häiriöön on helpompi puuttua kuin päiväsaikaan tapahtuvaan

Aikaisemmin poliisi on luovuttanut tietoja käynnistä asunnossa ja on voinut tulla oikeuteen todistamaan. Apulaisoikeusasiamiehen päätöksellä (Dnro 1354/2/11 / 30.9.2011) poliisi ei enää anna tietoja käynnistä asunto-osakeyhtiölle tai vuokranantajalle. Häiriötapauksissa naapurien todistelu on entistä tärkeämpää, jotta häiriöön voidaan puuttua.

Ilmoitus häiriön aiheuttamisesta

Häiriön aiheuttajan tiedot

Häiriön ilmoittaja

Tapahtuman ajankohta